ДОМА   ЗА АКК   ЧЛЕНОВИ   F.A.Q. ОСФАФ   ФИЛМОГРАФИЈА   ГАЛЕРИЈА   КОНТАКТ  
    Button Text            
                               
                               
   

1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969

1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989

1990 1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006

   
 

Целосна филмографија на Академски Кино Клуб

 
 

1959 година

 

1. ГРНЦИ    (Драган Шуплевски, Томислав Зографски, Живко  Поповски, Зоран Даниловиќ, Светислав Велков)

документарен; 16mm; ц/б

2. ПРВ ДАВАМ КАМЧЕ    (Зоран Даниловиќ, Светислав Велков, Живко Поповски, Томислав Зографски)

игран; 16mm; ц/б

 

1960 година

 

3. МАЖИ    (Зоран Даниловиќ)                                                             

игран; 16mm; ц/б

4. ТРИ ЛИЦА НА ЕДЕН ГРАД    (Томислав Зографски)

документарен; 8mm; ц/б

5. ТРИ ПЕСНИ    (Светислав Велков, Зоран Јовановиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

6. ЦИГЛА    (Божидар Тодоровски-Бодле, Светислав Велков)

игран; 8mm; ц/б

 

1961 година

 

7. БОГОМИЛСКИ МАРШ    (Зоран Младеновиќ, Димче Тодоровски, Звонимир Милетиќ)

документарен; 8mm; ц/б

8. ИГРА (група автори)

игран; 8mm; ц/б

9. НЕМИРИ    (група автори)

експериментален; 8mm; ц/б

 

1962 година

 

10. АВТОПАТ 62 (Крунислав Ветеров, Слободан Костиќ)

документарен; 8mm; ц/б

11. ГЛАВА ВТОРА    (Божидар Тодоровски-Бодле, Светислав Велков)

игран; 8mm; ц/б

12. КОН СЕБЕ    (Георги Василевски, Светислав Велков)

 игран; 8mm; ц/б

13. ПРИЈАТЕЛИ    (Борче Даскаловски, Слободан Костиќ)

 игран; 8mm; ц/б

 

1963 година

 

14. НА ПЕЛИСТЕР    (Светислав Велков)

документарен; 8mm; ц/б

15. СКОПЈЕ    (Слободан Костиќ, Георги Василевски)

документарен; 16mm; ц/б

16. УРНАТИНИ    (Слободан Костиќ, Зоран Даниловиќ, Димче Тодоровски)

документарен; 16mm; ц/б

 

1964 година

 

17. ГРОЗДОБЕР    (Звонимир Марјановиќ, Лаки Панчетовиќ)

документарен; 8mm; ц/б

18. ИСПИТ    (Ратко Перовиќ, Звонимир Марјановиќ)

игран; 8mm; ц/б

19. ОТУЃЕНИ    (Георги Василевски, Звонимир Марјановиќ, Станое Николиќ)

игран; 8mm; колор-ц/б

20. ПЕТТО ТРКАЛО    (Слободан Костиќ, Владо Банде, Коле Малинов)

игран; 8mm; колор

21. ПО ТРАГИТЕ НА III-та МАКЕДОНСКО-КОСОВСКА БРИГАДА (Зоран Младеновиќ, Димче Тодоровски, Слободан Костиќ)

документарен; 8mm; ц/б

22. ПРОГНОЗА    (Ферид Мухиќ, Слободан Костиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

23. ПРОЛЕТТА ДОАЃА ВО НАШИОТ ГРАД    (Георги Василевски, Димче Тодоровски, Слободан Костиќ)

документарен; 8mm; ц/б

24. СРЕЌАТА ЧЕКОРИ    (Зоран Младеновиќ, Звонимир Милетиќ)

документарен; 8mm; ц/б

25. ТАА    (Лаки Панчетовиќ, Звонимир Марјановиќ)

игран; 8mm; ц/б

26. ФОТОГРАФИЈА    (Бранко Момировски, Методија Причковски)

игран; 8mm; ц/б

 

1965 година

 

27. АДАМ    (Слободан Костиќ, Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

28. ГАУДЕАМУС ИГИТУР   (Коле Малинов, Симо Ставревски, Слободан Костиќ)

документарен; 16mm; ц/б

29. ЗИМА    (Ристо Черепналковски)

експериментален; 8mm; ц/б

30. И ПОТОА    (Зоран Младеновиќ)

игран; 8mm; ц/б

31. КАРИЈАТИДА    (Коле Малинов, Слободан Костиќ)

игран; 16mm; ц/б

32. ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА    (Ѓорѓи Давидов)

документарен; 8mm; ц/б

33. ТРЕНИНГ    (Станое Николиќ)

игран; 8mm; ц/б

34. ТРИАГОЛНИК    (Ѓорѓи Давидов)

игран; 8mm; ц/б

35. СИЛА НА ЖИВОТОТ    (Ѓорѓи Давидов, Исо Исовски)

игран; 8mm; ц/б

 

1966 година

 

36. БАЛОН    (Борис Јаневски)

експериментален; 8mm; ц/б

37. БОНЖУР, ПАРИЗ    (Славчо Лашковски)

документарен; 8mm; ц/б

38. ЕТИДА    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

39. ЕКСПЕРИМЕНТ    (Димитар Ангеловски)

експериментален; 8mm; ц/б

40. ЕКСТАЗА    (Слободан Костиќ)

 експериментален; 8mm; ц/б

41. ЛУЃЕ И ФАСАДИ    (Зоран Младеновиќ)

документарен; 8mm; ц/б

42. КАПА, ПОД КАПАТА ОБЛАК    (Коле Малинов)

игран; 8mm; ц/б

43. КАТЈА    (Зоран Младеновиќ)

игран; 8mm; ц/б

44. ПОИГРУВАЊЕ СО КАМЕРАТА    (Панта Мижимаков)

експериментален; 8mm; ц/б-колор

45. ПРВО ПАТУВАЊЕ    (Слободан Костиќ)

документарен; 8mm; ц/б

46. СИ ДОШОЛ ОД ВОДА    (Слободан Костиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

47. СИЗИФ    (Коле Малинов, Слободан Соларов)

игран; 8mm; ц/б

 

1967 година

 

48. И ГОСПОД ЈА СОЗДАДЕ ЖЕНАТА    (Симо Ставревски)

игран; 8mm; ц/б

49. ЛЕВО ОД СТВАРНОСТА    (Хуан Карлос Ферро)

игран; 8mm; ц/б

50. ОВОЈ НАКИТ ВАШ ЛИ Е?    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

51. СЕПАК СЕ УБАВИ МАРГАРИТИТЕ    (Хуан Карлос Ферро)

игран; 8mm; колор

52. СТУДИЈА    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

 

1968 година

 

53. АЈДЕ ДА СИ ИГРАМЕ    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

54. ДАЛИ НЕКОГАШ?    (Тихомир Бачовски)

документарен; 8mm; ц/б

55. НИРВАНА    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

56. СТРОГО ДОВЕРЛИВО    (Тихомир Бачовски)

игран; 8mm; ц/б

57. СТУДЕНТИ И СОЛИДАРНОСТ    (Хуан Карлос Ферро)

документарен; 8mm; колор

58. 37C    (Зоран Младеновиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

 

1969 година

 

59. ВО ПРОСТОРОТ ОД НИШТО И НЕШТО    (Тихомир Бачовски)

експериментален; 8mm; ц/б

60. ГОЛО ОКО    (Димитар Ќурчиев)

експериментален; 8mm; ц/б

61. ДВА МИНУС ЕДЕН    (Димитар Ќурчиев)

игран; 8mm; ц/б; 4'

62. ЕЛ ИНСЕКТО    (Хуан Карлос Ферро)

 игран; 8mm; колор; 12'

63. НАСТАН    (Предраг Илиќ)

документарен; 8mm; ц/б

64. НЕКОГАШ ПОПЛАДНЕ    (Миле Гроздановски)

игран; 8mm; ц/б

65. ПЛАДНЕ Е    (Хуан Карлос Ферро)

играно-експериментален; 8mm м; ц/б; 6'

66. ШТРАК, ШТРАК ШОУ    (Зоран Младеновиќ)

експериментално-документарен; 8mm; колор; 9'

 

1970 година

 

67. ДОЛГО, ТОПЛО ЛЕТО    (Миле Гроздановски)

експериментален; 8mm; ц/б-колор

68. ИКС-ИПСИЛОН    (Иво Булиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

69. И ТАКА НЕКАКО ЦУТИ ТРЕНДАФИЛ    (Ѓорѓи Мицевски)

игран; 8mm; ц/б-колор

70. КАДЕ ОД КРУГОТ    (група автори)

експериментален; 8mm; ц/б

71. ПРОДАВАЧИ НА СРЕЌА    (Ѓорѓи Мицевски)

документарен; 8mm; колор

72. ПАРАЛЕЛИ    (Ѓорѓи Мицевски)

документарен; 8mm; ц/б

73. САЈОНАРА   (Миле Гроздановски)

игран; 8mm; ц/б

74. СПРЕГНУВАЊЕ    (Миленко Паиќ)

документарен; 8mm; ц/б

75. ТЕГОБНОСТ    (Миодраг Белиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

76. ТИЕ И ТОЈ    (Миодраг Белиќ)

игран; 8mm; ц/б

77. ЧЕКОРИ КОН СМРТТА    (Драган Сталески, Миле Арсениевски)

документарен; 8mm; ц/б

 

1971 година

 

78. АП-ЌИХА    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

игран; 8mm; ц/б

79. КОЈ ТРЧА МНОГУ БРЗО    (Звонко Кузмановски)

експериментален; 8mm; ц/б

80. МЕДИУМ    (Звонко Кузмановски)

 експериментален; 8mm; колор

81. МЕЃУИГРА    (Владо Гоѓевац)

игран; 8mm; ц/б-колор

82. НАРОДНА БАЊА    (Предраг Илиќ)

документарен; 8mm; ц/б

83. НОН ЕСТ    (Тихомир Бачовски)

експериментален; 8mm; колор-ц/б

84. ПАРТ I    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

игран; 8mm; ц/б

85. ПАРТ II    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

 игран; 8mm; ц/б

86. ПАРТ III    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

игран; 8mm; ц/б

87. СВЕТЛИНА    (Звонко Кузмановски)

 експериментален; 8mm; ц/б

88. СО НЕГО И БЕЗ НИВ    (Љупчо Крстевски)

игран; 8mm; ц/б

89. СУИ ЈУРИС    (Душан Јоксиќ, Ивица Булиќ)

игран; 8mm; ц/б

90. ТАА И ТИЕ    (Питомир Деспотовски)

игран; 8mm; ц/б

91. УБАВ ДЕН    (Надица Зенделска)

документарен; 8mm; колор

92. УБИСТВО НА ПИЈАНИСТОТ    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

игран; 8mm; ц/б

 

1972 година

 

93. АРС ЛОНГА, ВИТА БРЕВИС    (Љупчо Крстевски)

игран; 8mm; ц/б; 4'

94. ГЛЕДАМ ЦРНО БЕЛО    (Миодраг Белиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

95. ЕКВИКОКА    (Душан Јоксиќ)

игран; 8mm; ц/б; 5'

96. ЗБОГУВАЊЕ    (Миле Гроздановски)

игран; 8mm; колор; 8'

97. ИГРАЧИ НА ТАБЛА    (Миле Гроздановски)

документарен; 8mm; колор                         

98. КОГА ЌЕ ЈАВНЕШ СОТОНА    (Љупчо Крстевски)

игран; 8mm; ц/б-колор

99. НОЖ    (Предраг Илиќ)

документарен; 8mm; колор

100. ПОСЛЕДНИ ВОЗДИШКИ    (Миле Гроздановски)

експериментален; 8mm; ц/б; 6'

101. СНИМАМ-СНИМАШ    (Миле Гроздановски)

документарен; 8mm; колор

102. ТЕРГАНТ (Љупчо Крстевски)

игран; 8mm; ц/б-колор

103. ЧУПКО ПРОТИВ    (Миодраг Белиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

 

1973 година

 

104. ДАЛИ ЧУВСТВУВАТЕ НЕШТО    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

експериментален; 8mm; ц/б

105. ДОКУМЕНТАРЕЦ    (Љупчо Крстевски)

документарен; 8mm; ц/б

106. ДУХОВДЕН    (Миле Гроздановски)

 документарен; 8mm; колор; 5'

107. ЕГЗОДУС    (Људмил Јовановиќ, Душан Јоксиќ, Иво Булиќ)

игран; 8mm; колор; 12'

108. Н 42=36    (Душан Јоксиќ)

експериментален/анимиран; 8mm; колор; 3'

109. РАЦЕ    (Душан Јоксиќ, Златко Лазаревски)

игран; 8mm; ц/б; 1,5'

110. СПОКОЕН ЧЕКОР    (Миле Гроздановски)

игран; 8mm; колор

111. ФОТОБИЈА    (Душан Јоксиќ)

експериментален; 8mm; ц/б; 3,5'

 

1974 година

 

112. ВИЗИЈА    (Душан Јоксиќ)

експериментален; 8mm; колор

113. ВТОРО ЈАС    (Душан Јоксиќ)

игран; 8mm; ц/б

114. ИЗЛОЖБА    (Љупчо Крстевски)

документарен; 8mm; колор

115. ЗЛАТНА ЕСЕН    (Тони Лукаревски)

документарен; S-8mm; колор

116. И СЕДМИОТ ДЕН    (Тони Лукаревски)

документарен; S-8mm; колор

117. ЛОТ    (Душан Јоксиќ)

документарен; 8mm; ц/б

118. НАЈПРВО    (Љупчо Крстевски)

документарен; 8mm; колор

119. НЕДЕЛА    (Душан Јоксиќ)

 документарен; 8mm; ц/б

120. РАСКИНАТИ БАРИЕРИ    (Миле Грозданоски)

игран; 16mm; ц/б

121. РЕФЛЕКСИИ = АТЛАНТИДА (Тони Лукаревски)

документарен; S-8mm; колор

122. ТЕГОБНОСТ    (Миодраг Белиќ)

игран; 8mm; ц/б

 

1975 година

 

123. ПРИЈАВА ЗА ФИЛМ    (Златко Лазаревски)

експериментален; 8mm; ц/б

124. СТОПЕР    (група автори)

анимиран; 8mm; ц/б

125. 64 ШАХОВСКИ ПОЛИЊА    (Златко Лазаревски)

експериментален; 8mm; ц/б

126. ШУМА    (Душан Јоксиќ)

документарен; 8mm; ц/б; 7'

 

1976 година

 

127. АХ!    (Душан Јоксиќ)

  експериментален; 8mm; колор

128. ВАТАША 76    (Златко Лазаревски, Душан Јоксиќ)

документарен; 8mm; колор; 6'

129. ДИСКРИМИНАЦИЈА    (Златко Лазаревски, Дејан Вучковиќ)

експериментален; 8mm; колор-ц/б

130. ДОЛГОВЕЧНОСТ    (Дејан Вучковиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

131. ЗЛАРИН 76    (Дејан Вучковиќ)

документарен; 8mm; ц/б-колор; 5'

132. ИЛ И А ДЕ ЛА ЛЕВЕ    (Дејан Вучковиќ)

експериментален; 8mm; ц/б

133. ИЊОПИА    (Цветковиќ)

игран; 8mm; ц/б; 6'

134. МЕДИУМ    (Тихомир Николовски)

анимиран; 8mm; колор

135. ПИКНИК    (Љупчо Крстевски, Дејан Вучковиќ, Златко Лазаревски, Душан Јоксиќ)

игран; S-8mm; колор; 7'

136. ПЛУС КОНТРА    (Мице Јанкуловски)

експериментален; 16mm; ц/б

137. ПРОЛЕТТА ДОАЃА ПО ЗИМАТА    (Дејан Вучковиќ)

експериментален; S-8mm; ц/б

138. РЕВИЈА    (Љупчо Крстевски)

документарен; 8mm; колор

139. ТЕР    (Дејан Вучковиќ)

експериментален; 8mm

140. ФРИНАБУЛАКС    (Златко Лазаревски, Душан Јоксиќ)

игран; 8mm; колор; 9'

 

1977 година

 

141. БЛУ ЏИНС    (Тони Лукаревски)

документарен; S-8mm; колор

142. ЕТ НУМЕРА = 1,2,3,21    (Тони Лукаревски)

експериментален; S-8mm; колор

143. ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА    (Блаже Миновски)

 документарен; 8mm; ц/б

144. КОШНИЦА    (Бранко Ристовски)

анимиран; 8mm; ц/б

145. ЛЕТО    (Блаже Миновски)

 документарен; 8mm; ц/б

146. ПО УСПЕХОТ ДОАЃА НЕУСПЕХ    (Викентија Ѓорѓевски)

анимиран; S-8mm; колор

147. ПРАНОСТ    (група автори)

документарен; S-8mm; колор

148. ПРЕТОР 77    (Душан Јоксиќ)

документарен; S-8mm; колор

149. СААТИ    (Викентија Ѓорѓевски)

документарен; 8mm; ц/б

150. СОЛИДАРНОСТ    (Душан Јоксиќ, Тихо Николовски)

документарен; 8mm; колор

151. СТОМАТОЛОГ    (Бранко Ристовски)

 игран; S-8mm; колор

152. ТЕ ЧЕКАМ    (Викентија Ѓорѓевски)

 игран; 8mm; ц/б

153. ЦИ-ША-КИ    (Бранко Ристовски)

 анимиран; 8mm; колор

154. ШПАГЕТА ПУЧ    (Душан Јоксиќ, Тихо Николовски)

играно-анимиран; 8mm; колор

 

1978 година

 

155. БЕТОН-ЖЕЛЕЗО-ЖИВОТ    (Блаже Миновски)

документарен; S-8mm; колор

156. ЕКОНОМИЈАДА    (Душко Дејановски)

 документарен; S-8mm; колор          

157. ЖЕТВА    (Драги Трајчев)

документарен; S-8mm; колор

158. ЗАБРАНЕТО ЛЕПЕЊЕ ПЛАКАТИ    (Викентија Ѓорѓевски)

игран; S-8mm; колор

159. ИДЕЈА ЗА ЕДЕН ПРОСЕЧЕН ДЕН    (Љубиша Ивановски, Сашо Конечни)

игран; S-8mm; колор

160. КИТКА    (Сашо Конечни)

документарен; S-8mm; колор

161. МЛАДОСТ 78    (Петре Чаповски)

документарен; 8mm; колор

162. МОНТЕРИ    (Бранко Ристовски)

 документарен; S-8mm; колор

163. ОРАЧ Ф-750    (Бранко Ристовски)

анимиран; S-8mm; колор

164. ПО ПАТЕКИТЕ НА 12-ТАТА УДАРНА БРИГАДА    (Викентија Ѓорѓевски)

документарен; 16mm; ц/б

165. ПОТРОШУВАЧКА ПСИХОЛОГИЈА    (Викентија Ѓорѓевски, Блаже Миновски)

анимиран; S-8mm; колор

166. ПРЕТОР 78    (Душан Јоксиќ)

документарен; S-8mm; колор

167. ТАКА РЕЧИ (НЕ) ЗВАНИЧНО    (група автори)

 експериментален; 16mm; ц/б

168. ТЕЛЕФОН    (Петре Чаповски)

 игран; 8mm; колор

169. ЧОВЕКОТ Е ЗЕМЈА    (Бранко Ристовски)

анимиран; S-8mm; колор

 

1979 година

 

170. КРИК    (Блаже Миновски)

 игран; 16mm; ц/б

171. НЕДЕЛА НА МЛАДИ ТВОРЦИ    (Блаже Миновски)

 документарен; S-8mm; колор

172. СМРТТА ДОАЃА НЕЧУЈНО    (Бранко Ристовски)

 експериментален; S-8mm; колор

 

1980 година

 

173. ДРВО    (Ласко Џуровски)

  цртан; 16mm; колор

174. КИКС    (Викентија Ѓорѓевски)

 цртан; 16mm; колор

175. ПОСЕДНАТА АВАНТУРА    (Петре Чаповски)

 игран; 16mm; ц/б-колор; 6'

176. РИБАР    (Бранко Ристовски)

цртан; 16mm; колор

177. СВАДБА    (Петре Чаповски)

 игран; S-8mm; колор; 12'

178. СВОЗ 79    (Петре Чаповски)

 документарен; S-8mm; колор

 

1981 година

 

179. ВЕЛИГДЕН    (Мите Чурлинов)

документарен; 8mm

180. ВНИМАВАЈ    (Бранко Ристовски)

 цртан; 16mm; колор

181. ЖЕЛБА    (Петре Чаповски)

 игран; 16mm; колор; 12'

182. ЗОРТ    (Бранко Ристовски)

цртан; 16mm; колор

183. МЛАДОСТ    (Бранко Ристовски)

 документарен; 16mm; колор

184. ПТИЦА    (Богоја Стојковски-Пусторекански)

 игран; S-8mm; колор; 8'

185. СЛИКАР    (Богоја Стојковски-Пусторекански)

 игран; S-8mm; колор; 10'

186. ТВ ВАСИЛИЧАРИ    (Петре Чаповски)

документарен; 16mm; 14'

 

1982 година

 

187. АПОКАЛИПСА    (Бранко Ристовски)

 цртан; 16mm; колор

188. ЕХ-2    (Петре Чаповски)

експериментален; 16mm; колор; 7'

189. ЖИВОТ ПОМАЛКУ    (Мите Чурлинов)

 игран; 8mm

190. КАЈАК    (Бранко Ристовски)

документарен; 16mm; ц/б

191. САМО ЕДЕН    (Мите Чурлинов)

игран; 8mm; 5'

192. ТИТОВИ ПАТОКАЗИ    (Бранко Ристовски)

документарен; 16mm; колор

 

1983 година

 

193. АТИНА    (Петре Чаповски)

 документарен; 8mm; колор

194. БУМ    (Бранко Ристовски)

 цртан; 16mm; колор

195. ЕХ-3    (Петре Чаповски)

експериментален; 16mm; колор; 4'

196. КОНТРАСТИ    (Богоја Стојковски-Пусторекански)

документарен; S-8mm; колор; 8'

197. РАПСОДИЈА    (Бранко Ристовски)

 експериментален; 16mm; колор; 2'

198. ТОА НЕ Е ТОА    (Тодорче Коцев)

  игран; 16mm; колор

199. ТОЈ    (Бранко Ристовски)

експериментален; 16mm; колор; 2'

200. ТРН ВО СТОМАК    (Бранко Ристовски)

  цртан; S-8mm; колор; 2'

201. ЌЕФ    (Тане Костадиновски)

 игран; 8mm; колор

 

1984 година

 

202. ЕХ-4    (Петре Чаповски)

 играно-експериментален; 16mm; ц/б-колор

203. КЛУПА    (Викентија Ѓорѓевски)

 експериментален; 8mm; колор

204. МИНАТО    (Мите Чурлиев)

документарен; 8mm

205. МУЌАК-СМАТОК    (Срѓан Сталетовиќ)

експериментален; 8mm

206. ОД ОНАА СТРАНА    (Бранко Ристовски)

експериментален; 16mm; ц/б

207. ПЕРАЧКИ    (Ане Василевски)

документарен; 16mm

208. ПОВЕСТ    (Томо Чалоски)

игран; С-8мм; колор; 23'

209. ПОТЕРА    (Петре Чаповски)

 игран; 16мм; колор

210. ПРЕТСКАЖУВАЊЕ    (Татјана Пшенко)

 игран; 16mm; ц/б

211. СКАЛИ    (Љубиша Гроздановски)

игран; 8mm

212. СЛИКАЊЕ    (Харалампие Митев)

документарен; 8mm

 

1985 година

 

213. СКОК    (Бранко Ристовски)

цртан; S-8mm; колор

214. СКОПСКА ЧАРШИЈА    (Бранко Ристовски)

документарен; S-8mm; колор; 7'

 

1986 година

 

215. НОВИНАР    (Томо Чалоски)

игран; S-8mm; колор; 14'

216. ПАКЕТ    (Петре Чаповски, Слободан Костовски)

игран; 16mm; 7'

 

1987 година

 

217. ИЗГОР    (Томо Чалоски)

документарен; S-8mm; колор; 3'

218. ЛАПСУС    (Бранко Ристовски)

цртан; S-8mm; колор; 3'

219. ПЕЧАЛБА    (Томо Чалоски)

игран; S-8mm; колор; 13'  

 

1988 година

 

220. АПОКАЛИПСА 2    (Бранко Ристовски)

цртан; S-8mm; колор

221. МАНАСТИР СВ.ЈОВАН БИГОРСКИ    (Бранко Ристовски)

документарен; S-8mm; колор; 7'       

222. ОПСТАНОК    (Томо Чалоски)

документарен; S-8mm; колор; 8'    

 

1989 година

 

223. БИСТРА    (Благоја Чалоски)

документарен; S-8mm; колор; 4'          

224. ЗАШТИТА НА КУЛТУРНИТЕ СПОМЕНИЦИ ВО ГРАДСКИОТ ПАРК  (Стефан Сидовски)

игран; 16мм; ц/б; 6,5'

225. НА ВРАЌАЊЕ    (Ане Василевски)

документарен; 16mm; 10'

226. ПОГЛЕД КОН СААТОТ    (Стефан Сидовски)

игран; 16mm; 6,5'

227. СЕ СЛУЧИ ЕДНО ЛЕТО    (Петре Чаповски)

игран; 16mm; ц/б

228. ШУТКА    (Петре Чаповски)

документарен; S-8mm; колор; 14'

 

1990 година

 

229. ПЕСНА    (Стефан Сидовски)

игран; 16mm; колор; 5'

230. ПОДАРОК ОД ПРИРОДАТА    (Томо Чалоски)

документарен; S-8mm; колор

231. ПРОЗОРИ, ВРАТИ, КАЛДРМА    (Стефан Сидовски)

документарен; 16mm; колор; 4'

 

1991 година

 

232. БУНТ    (Стефан Сидовски)

експериментален; S-8mm; колор; 4,5'

233. ИЛУЗИЈА НА СТВАРНОСТА / СТВАРНОСТА НА ИЛУЗИЈАТА    (Стефан Сидовски)

експериментален; S-8mm; колор; 6'15''

234. НИЕ СМЕ ДЕЦА НА МАРКСИЗМОТ ШТО НE ЛАЖЕШЕ           (Стефан Сидовски)

игран; 16mm; колор; 12'

 

1992 година

 

235. БИВШ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ И СЕГАШЕН КАПИТАЛИСТИЧКИ КЛОШАР    (Стефан Сидовски)

игран; 16mm; колор; 6'

236. ГЛАВА    (Стефан Сидовски)

игран; 16mm; колор; 2,5'

 

1993 година

 

237. ЕХ-6    (Петре Чаповски)

експериментален; 16mm; ц/б-колор; 8'

238. ОХРИДСКИ ДАМАРИ    (Гордана Ристовска)

документарен;

239. ЧЕКОРИ    (Стефан Сидовски)

документарен; S-8mm; колор; 8'

 

1994 година

 

240. МОСТ    (Петре Чаповски)

игран; VHS; ц/б-колор; 9'

 

1995 година

 

241. КОЖЛЕ 95    (Викентија Ѓорѓевски)

документарен; VHS; колор; 9'

242. МЕМЕНТО МОРИ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментален; S-VHS; ц/б; 4'

243. МОЈАТА УЛИЦА    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 11'

244. ОТКРИВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; ц/б; 5'

245. ТРАКТАТ ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

филм-есеј; S-VHS; ц/б-колор; 45'

 

1996 година

 

246. КИПАРИС    (Петре Чаповски)

игран; VHS; ц/б-колор; 9'

247. КОРЕНОТ    (Благоја Чалоски)

документарен; VHS; колор; 9'

248. ОКО/ЕКРАН    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментален; S-VHS; колор; 2,5'

249. СВЕТОТ Е ИЛУЗИЈА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментален; S-VHS; ц/б; 4'

250. СРЕДБИ СО ФИЛОСОФОТ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 12'

251. ТАЛКАЊЕ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; ц/б; 6'

252. ТАЊА    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 4'30''

253. ТРЕВО МОЈА ЗЕЛЕНА    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 3'

 

1997 година

 

254. БАРАЊЕ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 4'25''

255. БОГОЈАВЛЕНИЕ-ВОДИЦИ    (Викентија Ѓорѓевски)

документарен; VHS; колор

256. ДИСКУРС    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

документарен; S-VHS; колор; 11'

257. ЕСЕН    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 4'

258. ЗАНЕС    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 4'40''

259. ИДЕНТИФИКАЦИЈА / ПОИСТОВЕТУВАЊЕ (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментално-игран; S-VHS; колор; 6'

260. ИЛУЗИЈА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; ц/б-колор; 3'50"

261. ИСКУШЕНИЕ    (Петре Чаповски)

игран; VHS; ц/б; 11'30''

262. ПАТ КОН ОАЗАТА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

филм-есеј; S-VHS; колор-ц/б; 10'12''

263. ФОТОГРАФИЈА НА ВРЕМЕТО    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 7'30''

 

1998 година

 

264. АКК-Скопје    (Петре Чаповски)

едноминутен-игран; S-VHS; ц/б; 1'

265. АС    (Викентија Ѓорѓевски)

цртан; VHS; колор; 2'30

266. БИЗНИС    (Петре Чаповски)

едноминутен-игран; S-VHS; колор; 1'

267. ГОЛЕМОТО ОКО    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментално-игран; S-VHS; колор; 3'

268. ДВАНАЕСЕТ ДО ТРИ    (Ѓорѓи Крстевски)

игран; VHS; колор; 6'

269. ЅИДИНИТЕ НА КАЛЕ    (Александра Чаповска)

документарен; S-VHS; колор; 5'

270. И ЧЕКАЊЕТО Е ДРУГАРСТВО    (Ѓорѓи Крстевски)

игран; VHS; колор

271. КАКО СЕ КАЛИ ЧЕЛИКОТ    (Крсте Мицевски)

документарен; S-VHS; колор; 10'

272. КРВ    (Ѓорѓи Крстевски)

експериментален; VHS; колор

273. НАДЕЖ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 6'

274. ПИСМО    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 4'10''

275. ПОКЕР    (Петре Чаповски)

игран; S-VHS; колор; 10'

276. ПРИВИД    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментален; S-VHS; колор; 3,5'    

277. ПРОЛЕТ    (Мице Чаповски)

документарен; VHS; колор;

278. САМРАК НА ЦИВИЛИЗАЦИЈАТА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

филм-есеј; S-VHS; колор-ц/б; 12,5'

279. ЦРНА МАРА    (Петре Чаповски)

игран; S-VHS; ц/б-колор

 

1999 година

 

280. ЗАКАНА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

игран; S-VHS; колор; 2'05''

281. МАЧКИ, КУЧИЊА И ПИЈАНИ ЛУЃЕ    (Мице Чаповски)

документарен; S-VHS; колор; 6'

282. МИСЛИШ ЛИ НА МЕНЕ ?    (Ѓорѓи Крстевски)

игран; VHS; колор; 5'

283. С.О.С.    (Петре Чаповски)

едноминутен-игран; S-VHS; колор; 1'

284. СТУД    (Стефан Сидовски, Слободан костовски)

игран; S-VHS; колор; 3,50'

 

2000 година

 

285. КАКО СЕ СНИМАШЕ ИСКУШЕНИЕ    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор; 11'

286. ЛОВЕЦ    (Викентија Ѓорѓевски)

цртан; S-VHS; колор; 1' 07''

287. (НЕ)ОДЛУЧНОСТ    (Ѓорѓи Крстевски)

игран; VHS; колор; 2'

288. НОВО ВРЕМЕ    (Петар Џуровски)

игран; VHS; колор; 6'30''

289. 8. МАРТ    (Петре Чаповски)

едноминутен-игран; VHS; колор; 1'

290. СЕЌАВАЊА    (Мице Чаповски)

игран; VHS; колор; 6'10''

291. УЧЕНИКОТ ДОБРЕ    (Викентије Ѓорѓевски)

цртан; VHS; колор; 2'17''

292. ФИРМИ (ДВИЖЕЊЕ КОН ПОДОБРО)    (Александра Чаповска)

документарен; VHS; колор

293. ФУДБАЛ -ДА, НО НА УЛИЦА -НЕ    (Петар Џуровски)

игран; VHS; колор; 3'05''

294. ХОТЕЛ    (Петар Џуровски)

документарен; VHS; колор; 5'30''

295. ЦРВ    (Владо Атковски)

цртан; колор; S-VHS; 4'

 

2001 година

 

296. ДИМЧЕ ПАПАТА    (Петре Чаповски)

документарен; VHS; колор;

297. ЉУБОВ И МИР    (Петре Чаповски)

едноминутен-експериментален; VHS; колор; 1'

298. РАСИПАНИОТ ТОП    (Владо Атковски)

цртан; S-VHS; колор

 

2002 година

 

299. 988    (Петре Чаповски)

едноминутен-игран; S-VHS; колор; 1'

300. БУРЛЕСКА    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

едноминутен-експериментален; S-VHS; ц/б; 53''  

301. ГЛЕДАЈ    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

експериментален; S-VHS; колор;       

302. ЈАС И ЈАС    (Петре Чаповски)

игран; S-VHS; колор;

303. КОНЦЕРТ НА 39    (Стефан Сидовски, Слободан Костовски)

документарен; S-VHS; колор; 6'40''

304. НОВИНАРИ, РАБОТНИЦИ, ПИТАЧИ И ДР.    (Петре Чаповски)

документарен; S-VHS; колор; 10'05''

305. ЦВРСТ ДИСК    (Мице Чаповски)

едноминутен-игран; S-VHS; колор; 1'

 

2003 година

 

306. БАРАЈЌИ ЈА ТАЛИЈА    (Петре Чаповски)

игран; S-VHS; ц/б

307. ГОЛЕМОТО ОЧЕКУВАЊЕ    (Владо Атковски)

анимиран-едноминутен; VCD; колор; 1'

308. НАЈСЛАТКО    (Виктор Штербински, Мице Чаповски, Даниел Исјановски)

едноминутен-игран; VCD; колор; 59''

309. СЛАТКА ТАЈНА    (Ирена Атковска; Бојана Темелковска)

експериментален; VHS; колор; 3'

310. СРЕДБА    (Петре Чаповски)

игран; S-VHS; колор; 10'

 

2004 година

 

311. 60 ГОДИНИ АСНОМ (СРЦЕТО НА МАКЕДОНИЈА) (Петре Чаповски)

документарен; DVD; колор; 14'

312. ЗАБ    (Петре Чаповски)

игран; DVD; ц/б;

313. ИДЕОЛОГИЈА    (Мице Чаповски)

едноминутен-игран; DVD; колор; 59''

314. КИКС 3    (Викентија Ѓорѓевски)

цртан; VCD; колор; 3'

 

2005 година

 

315. ВИДЕОТО ГО УБИ РАДИОТО (Ирена Атковска)

експериментален; VCD; колор; 2'15''

316. ЕДЕН ДЕН    (Мице Чаповски)

едноминутен-игран; DVD; ц/б-колор; 1'

317. ИМИТАЦИЈА НА АМЕРИКАН ЛАЈФ    (Стефан Сидовски)

игран; DVD; колор;

318. ПАТУВАЊЕ    (Ирена Атковска)

експериментален; DVD; колор; 1'20''

319. РЕСПЕКТ    (Мице Чаповски)

документарен; DVD; колор; 15 / 49

320. ТАНЦ СО КУКЛИТЕ    (Петре Чаповски)

игран; DVD; колор; 10'

 

2006 година

 

321. ДОСАДА   (Стефан Сидовски)

едноминутен; DVD; колор; 1

322. ЈАС   (група автори)

игран; DVD; колор/ ц/б; 14 52

323. КРВ   (Петре Чаповски)

едноминутен; DVD; колор; 1

324. ПОСЛЕДЕН ДЕН   (Стефан Сидовски)

игран; DVD; колор/ц/б; 9

325. ПОСЛЕДНАТА ДУША   (Виктор Штербински)

игран; DVD; ц/б колор ; 15

326. ПОЛУДЕН РЕВОЛУЦИОНЕР   (Стефан Сидовски)

игран; DVD; ц/б ; 8

327. БЛАЗИРАНОСТ   (Стефан Сидовски)

игран; DVD; колор; 7

328. WEST   (Стефан Сидовски)

игран; DVD; колор; 12

329. КАМЕНИОТ СВЕТ    (Бојана Темелковска)

експериментален; ДВД; колор; 4 30

 

користени извори:

Илинденка Петрушева:

Филмографија на Македонскиот аматерски филм 1935-2000

Билтени од Државните фестивали на непрофесионален филм во Македонија

 
     

2006 Академски Кино Клуб.

Сите права се задржани.